Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац
DZ Voždovac
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
петак, 31 март 2017 08:08

31.03.2017. године Здравствена амбуланта "Војводе Степе" у Улици Војводе Степе 226 ради измењеним режимом из техничких разлога.

Сваког радног дана од 9 до 17 часова дежура један доктор медицине и медицинска сестра који:

  • врше тријажу,
  • дају обавештења и
  • пружају здравствене услуге пацијентима са ургентним стањима.

Изабрани лекари из наведене амбуланте биће распоређени у ЗС "Бањица", ЗС "Степа Степановић" и ЗС "Кумодраж 1" према важећем распореду рада лекара, истакнутом на сајту установе и на вратима Здравствене амбуланте "Војводе Степе".

 
Редовна годишња посета спољњих оцењивача АЗУС
среда, 19 април 2017 13:53

 
У четвртак, 20.04.2017. године, спољњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа долазе у посету Дому здравља "Вождовац", у оквиру контроле постигнутих и имплементираних стандарда, захтеваних од установа примарне здравствене заштите.
 
Посета траје један дан. Ради се о редовној годишњој провери усклађености рада у Дому здравља са нивоом приказаним пре годину дана. Подразумева разговор са руководством, координатором и вођама тимова, преглед припремљене документације, којом треба да се докаже напредак у достизању задатих стандарда здравствене заштите, а потом и обилазак установе. Агенција ће коначан извештај о редовној акредитацијској посети доставити установи у року од навише 30 дана од дана њене реализације.
 
Циљ нам је да докажемо да смо у претходних годину дана не само одржали ниво, већ и унапредили квалитет здравствене заштите и да и даље заслужујемо сертификат највишег степена квалитета.
 
Распоред дежурстава током празника
четвртак, 13 април 2017 14:15
ДАТУМВРЕМЕПУНКТ
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

ОПШТА МЕДИЦИНА

14.04., 15.04.,16.04. и  17.04.2017. год.

од 8 до 18 часова

Централни објекат,
Устаничка 16

 24 40 455

Огранак "Рипањ - центар",
Авалска 35а

 86 50 230
Неодложна помоћ
 24 41 980

ПЕДИЈАТРИЈА

14.04., 15.04.,16.04. и  17.04.2017. год.

од 8 до 18 часова

Централни објекат,
Устаничка 16

30 80 670
24 45 317

од 9 до 14 часова

Огранак "Рипањ - центар",
Авалска 35а
  86 50 230

ПАТРОНАЖА

14.04., 15.04. 16.04.и  17.04.2017. год.од 8 до 13 часова

Централни објекат,
Устаничка 16

30 80 606
(од 8 до 830 часова)

ГИНЕКОЛОГИЈА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА
РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА
ЛАБОРАТОРИЈА
СТОМАТОЛОГИЈА

14.04., 15.04. 16.04.и  17.04.2017. год.                                                  НЕ РАДИ
 


Страна 1 од 31