Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Управа
DZ Voždovac
Руководство и организација
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
Спец. др Невенка Величковић, специјалиста болести зуба и ендодонције
 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА СТРУЧНИ РАД
 Др сц. мед. Рада Стојић, специјалиста гинекологије и акушерства
 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
 Соња Пејић, дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика
 ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА
Љубица Марковић Пауцановић, стоматолошка сестра за рад на оралној и максилофацијалној хирургији


 
Организациону структуру дома здравља чине службе, у оквиру којих су одељења и одсеци, чиме је подржано рационално, ефикасно, благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите.

Организациона шема

СЛУЖБЕ
Здравствена заштита одраслих становника
Изабрани лекари
распоред лекара
Кућно лечење
 распоред лекара
Центар за превентивне здравствене услуге
 распоред лекара
Здравствена заштита жена
Изабрани лекари
распоред лекара
Здравствена заштита предшколске деце
Здравствена заштита школске деце
Изабрани лекари
распоред лекара
Поливалентна патронажа
  
Специјалистичко - консултативна делатност
 распоред лекара
Физикална медицина и рехабилитација
 распоред лекара
Лабораторијска дијагностика
  
Радиолошка и ултразвучна дијагностика 
 распоред лекара
Здравствена заштита радника 
 распоред лекара
Стоматолошка здравствена заштита
Изабрани лекари
распоред лекара
Служба за немедицинске послове
САВЕТОВАЛИШТА
Развојно саветовалиште
Саветовалиште за младе
Саветовалиште за труднице
Саветовалиште за дијабетес
Саветовалиште за одвикавање од пушења
ТИМОВИ
Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања