Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Саветовалиште за младе
DZ Voždovac
Саветовалиште за младе

Адреса: Огранак "Шумице", Устаничка 125б
Телефон: 011/ 38 37 627

Радно време: од 700 до 2000 часова сваког радног дана

Тим Саветовалишта за младе чине:
Изабрани лекар
(школски лекар, гинеколог)
 
Психолози:

Tамара Томић Бугарчић

Биљана Јаначковић

011/ 30 80 604 
Психолози средњих и основних школа на територији општине Вождовац
Медицинске сестре у школским диспанзерима и на гинекологији Дома здравља "Вождовац"
 

Рад психолога у склопу Саветовалишта за младе у огранку Шумице, Устаничка 125-127

је сваког петка у месецу.   Осталим данима је у пункту Устаничка 16.

Заказивање можете вршити лично или позивом на телефоне:

011/ 30 80 604
011/ 38 37 627
062/ 80 91 043

Индивидуални саветодавни рад

Индивидуано саветовалиште за младе је измештено из досадашњег простора и док се не пронађе адекватна локација индивидуални рад се обавља у ординацији изабраног лекара и према договору.

Групни рад (мала група, велика група, креативне радионице)
Обавља се углавном у сали за групни рад која се налази у оквиру школског диспанзера у Огранку "Шумице" или понекад у другим пунктовима или школама и то према тачно утврђеном плану и распореду.
Циљна група су ученици II разреда средњих школа или виших разреда основних школа са територије општине Вождовац.
Групе се формирају у сарадњи са психолозима школа.
Теме за групни рад су:

  • сексуано и репродуктивно здравље,
  • ХИВ/ АИДС,
  • исхрана,
  • болести зависности,
  • хумани односи међу младима,
  • ментално здравље,
  • вршњачко насиље, ...