Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Центар за превентивне здравствене услуге
DZ Voždovac
Центар за превентивне здравствене услуге

Адреса: Огранак "Шумице", ул. Устаничка 125б, II спрат

Начелник Службе за здравствену заштиту одраслих становника: др Мирољуб Јеремић

Руководилац: Прим. др Гордана Палић Јевремовић, специјалиста опште медицине

Одговорна сестра: Јелена Јовановић, медицинска сестра


Организациона структура Превентивног центра:

 1. Превентивно - саветовалишна јединица (ПСЈ)
 2. Мобилна једицина (МЈ)
 3. Телефонско саветовалиште (ТС)
 4. Ресурсно - едукативно - координативна јединица (РЕКЈ)
Центар за превентивне здравствене услуге почео је рад 22. маја 2006 године. Од тада је у ПСЈ прегледано 3 988 корисника, при чему је процењен ризик по здравље и дат савет о очувању здравља. Мобилна јединица рад је почела 2005. године и до сада је обухваћено 16 458 корисника.

Од октобра 2006. до јула 2007. године спроведен је пројекат Министарства здравља Републике Србије у циљу раног откривања рака дебелог црева, у сарадњи са Институтом за дигестивне болести КЦ Србије и КБЦ Бежанијска коса. Пројекат је обухватио грађане општине Вождовац старости од 50 - 69 година. Позиву за тестирање одазвало се 2 059 грађана. Од 2007. године Дом здравља "Вождовац" је наставна база за Високу здравствену школу струковних студија у Београду. Едуковано је 500 студената.

Организован је систематски преглед запослених у Дому здравља "Вождовац".

    

У раду Превентивног центра учествују сви лекари и медицинске сестре опште медицине. У Превентивном центру грађани могу бесплатно обавити преглед којим ће им бити процењен ризик по здравље. Преглед се заказују путем телефона или лично. Преглед се заказује на пола сата са овереном здравственом књижицом.

У Превентивном центру обавља се индивидуална процена здравственог ризика, рад у малој групи, организују здравствена предавања, функционише саветовалиште за одвикавање од пушења.


Превентивно - саветовалишна једицина (ПСЈ)
 
ПСЈ је намењена здравом одраслом становништву, као и особама са утврђеним фактором ризика у циљу обезбеђења одређених основних превентивно-дијагностичких процедура и здравствено- промотивних савета.
 • Индивидуална процена ризика - превентивно дијагностичке процедуре
 • Индивидуално саветовање
 • Групни здравствено - васпитни рад у складу са процењеним ризиком. Организује се у сарадњи са Ресурсно - едукативно - координативном јединицом (РЕКЈ)
Путем телефона или лично корисник заказује превентивни преглед. Приликом посете попуњава се превентивна карта и процењује ризик по здравље појединца. Преглед започиње кратким разговором са корисником, при чему се он упознаје са радом Центра и значајем превентивног прегледа. Медицинска сестра мери телесну масу, телесну висину и израчунава Body-mass индеx (Индекс телесне ухрањености). Потом мери обим струка и обим кукова при чему добија вредности WHR индекса. Након тога, медицинска сестра обавља дијагностичке процедуре при чему, уз помоћ апарата, добија вредности шећера, холестерола и триглицерида. Лекар кориснику измери крвни притисак, пулс и узима породичну и личну анамнезу. Након тога лекар процењује здравствени ризик и, ако има потребе, упућује корисника изабраном лекару ради даљег праћења здравстевног стања или упућује у РЕКЈ ради укључивања у групни здравствено - васпитни рад. У случају да нема откривеног ризика, преглед у ПСЈ може се завршити само давањем савета.


Мобилна једицина (MJ)
 
Поливалентна патронажна служба организује рад на терену према Календару јавног здравља и на захтев заинтересованих корисника, са тимом из Превентивног центра. Спроводе се здравствено - промотивне активности и превентивне активности на местима као што су: месне заједнице, радни колективи (радне организације, предшколске и школске установе), пијаце, тргови, платои, паркови, заједнице Рома, колективни смештаји...
 
Тим на терену обавља мале дијагностичке методе, процену индивидуалног ризика, позива суграђане да закажу преглед у Превентивном центру, даје савете, дели здравствени пропагандни материјал, позива грађане који су идентификовани да нису у систему здравствене заштите да отворе здравствени картон код лекара из одговарајуће службе дома здравља, ...


Телефонско саветовалиште (ТС)
 • Заказивање посета корисника ради процене ризика
 • Давање информација о правима на превентивне здравствене услуге
 • Информисање о програму рада Ресурсно - едукативно - координативне јединице (РЕКЈ)
 • Давање савета о здравим стиловима живота

 


Ресурсно - едукативно - координативна јединица (РЕКЈ)

Рад се обавља сваким радним даном према потреби, односно према процени ризика више особа. РЕКЈ је едукација запослених, студената и других корисника. То је заправо групни здравствено - васпитни рад где се корисници едукују о значају унапређења здравља, превенцији ризика и појави обољења, начину промене неадекватног здравственог понашања, организацији рада Превентивног центра, важности вакцинације, ...