Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Стручни органи
DZ Voždovac
Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у дому здравља. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у дому здравља. Број чланова, састав и начин рада Комисије за унапређење квалитета рада уређује се Статутом Дома здравља "Вождовац".

Председник Комисије за унапређење квалитета је др сц. мед. Рада Стојић, специјалиста гинекологије и акушерства.

 

Документација Комисије за унапређење квалитета рада:


Испитивање задовољства корисника и запослених

Дом здравља "Вождовац", по препоруци Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", сваке године организује испитивање задовољства корисника услуга здравствене заштите, као и задовољства запослених у здравственој установи.

Испитивање задовољства корисника спроводи се крајем године. Анкета је анонимна и добровољна.

Пратећи линк у наставку можете погледати поређење резултата задовољства запослених и корисника за 2015. и 2016. годину.


Права пацијената на основу законске регулативе