Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац О нама
DZ Voždovac
Документација

Награда

Лиценца
  
Признање
Захвалница
  
 Сертификат о акредитацији за период 2015-2022. год.
 Стратешки план Дома здравља "Вождовац" за период 2016-2020. год.
 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
 Пословни кодекс
  Финансијски план за 2017. годину
 Завршни рачун за 2017. годину
 Завршни рачун за 2018. годину
 Залихе на дан 31.12.2017.
 Спецификација медицинских основних средстава на дан 31.12.2017.
Спецификација дијагностичних основних средстава на дан 31.12.2017.
Измењен финансијски план за 2018. годину
 Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 31.03.2018. године
  Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 30.06.2018. године
Стање залиха на дан 30.06.2018. године
Информатор о раду за 2017.годину
Информатор о раду за 2018.годину
 Информатор о раду за 2019.годину
 Измењен финансијски план за 2018. годину - од 06.11.2018.
 Деветомесечни финансијски извештај од 01.01. до 30.09.2018.
Измењен план јавних набавки за 2018. - од 06.11.2018.

Финансијски план за 2019. годину

 Измењен план јавних набавки за 2018. годину
 План јавних набавки за 2019. годину
  Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 31.12.2018.
 Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 28.02.2018.
  Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 17.04.2018.
   Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 24.04.2018.
 
 Дневно стање залиха лекова и санитетског материјала