Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац О нама
DZ Voždovac
Заказивање прегледа

У Дому здравља "Вождовац" преглед можете заказати на један од следећих начина:


1. Позивом Националног Call Центра Министарства здравља

 

2. Преко мобилне апликације "Izabrani Doktor"

НАПОМЕНА: Преко мобилне апликације се искључиво може заказати преглед код изабраног лекара опште медицине/ педијатрије/ гинекологије/ стоматологије.


 

3. Електронском поштом

Поред већ утврђених начина заказивања прегледа, Ваш преглед можете заказати и електронском поштом на адресу: 

Приликом писања е-маил поруке, потребно је навести:

 1. Име и презиме
 2. Датум рођења
 3. Име и презиме изабраног лекара/ лекара специјалисте
  (нпр. др Мирољуб Јеремић, др Зорица Мамула, било који лекар, ...)
 4. Служба
  (нпр. општа медицина, педијатрија школско, ...)
 5. Амбуланта
  (нпр. Бањица, Рипањ, Зуце, Шумице, …)
 6. Врста прегледа
  на пример:
  • преглед због тегоба/ болести,
  • контролни преглед,
  • издавање терапије/ упута,
  • превентивни преглед, ...
 7. Контакт телефон
 8. Напомене у вези термина у коме желите да будете заказани
  (
  нпр. од 07.07. до 18.07.2014. пре подне, 15.07.2014. после 15 часова, сваког радног дана после 17 часова, први слободни термин, …)

НАПОМЕНЕ:     

 • ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ МОГУ СЕ ИСКЉУЧИВО ВРШИТИ ЗАКАЗИВАЊА КОД ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА (општа медицина, гинекологија, педијатрија, општа стоматологија и дечија и превентивна стоматологија).

 • УПУЋИВАЊЕ, ОДН. ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ И ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ ВРШИ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР.

 • УКОЛИКО ЈЕ ПОТРЕБНО, КОНТРОЛУ У ОКВИРУ 6 МЕСЕЦИ ОД ОБАВЉЕНОГ ПРЕГЛЕДА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ И ДИЈАГНОСТИЧКОЈ СЛУЖБИ ДОМА ЗДРАВЉА "ВОЖДОВАЦ" ЗАКАЗУЈЕ САМ СПЕЦИЈАЛИСТА НАКОН ОБАВЉЕНОГ ПРЕГЛЕДА ПО УПУТУ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА.

 • Сви захтеви за заказивање који стигну електронском поштом радним данима до 15 часова, биће прослеђени истог дана надлежној служби на реализацију. Захтеви који стигну радним данима после 15 часова или викендом, реализују се првог наредног радног дана.

 • Уколико заказивање није могуће извршити у наведеном временском року, пацијент ће бити заказан за први наредни слободни термин.

 • Приликом проверавања електронске поште у потрази за нашим одговором, обавезно погледајте Spam/ Јunk фолдере.


4. Позивом служби или лично доласком у амбуланту

НАПОМЕНА: Заказивање се врши само у смени када лекар ради.

Здравствена заштита одраслих становника
распоред лекара
Кућно лечење
распоред лекара
Центар за превентивне здравствене услуге
распоред лекара
Здравствена заштита жена
распоред лекара
Здравствена заштита предшколске деце
Здравствена заштита школске деце
распоред лекара
Поливалентна патронажа
 
Специјалистичко - консултативна делатност
распоред лекара
Физикална медицина и рехабилитација
распоред лекара
Лабораторијска дијагностика
 
Радиолошка и ултразвучна дијагностика 
распоред лекара
Здравствена заштита радника 
распоред лекара
Стоматолошка здравствена заштита
распоред лекара