Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Вести
DZ Voždovac
Редовна годишња посета спољњих оцењивача АЗУС
среда, 19 април 2017 13:53

 
У четвртак, 20.04.2017. године, спољњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа долазе у посету Дому здравља "Вождовац", у оквиру контроле постигнутих и имплементираних стандарда, захтеваних од установа примарне здравствене заштите.
 
Посета траје један дан. Ради се о редовној годишњој провери усклађености рада у Дому здравља са нивоом приказаним пре годину дана. Подразумева разговор са руководством, координатором и вођама тимова, преглед припремљене документације, којом треба да се докаже напредак у достизању задатих стандарда здравствене заштите, а потом и обилазак установе. Агенција ће коначан извештај о редовној акредитацијској посети доставити установи у року од навише 30 дана од дана њене реализације.
 
Циљ нам је да докажемо да смо у претходних годину дана не само одржали ниво, већ и унапредили квалитет здравствене заштите и да и даље заслужујемо сертификат највишег степена квалитета.
 


Страна 79 од 79