home o nama uprava prava pacijenta javne nabavke finansijski izvestaj kalendar zdravlja kontakt
Ваша страница је   :   Дом здравља Вождовац   ‣   Јавне набавке
 
Виолета Миленковић, службеник за јавне набавке
АДРЕСА: Устаничка 16, 11 000 Beograd
ТЕЛЕФОН: 011/ 30 80 582
Е-ПОШТА: office@dzvozdovac.rs
РАДНО ВРЕМЕ: радним данима (пон-пет) од 7 до 15 часова
 
Преглед огласа:
Децембар 2015
Медицински материјал за 2016. годину 25 - Децембар - 2015 прикажи цео оглас
Лабораторијски реагенси за 2016. год., и то: Реагенси за крвне слике АВВОТТ 25 - Децембар - 2015 прикажи цео оглас
Испорука и уградња челичне роло мреже 11 - Децембар - 2015 прикажи цео оглас
Ауто гуме за потребе Дома здравља "Вождовац" 7 - Децембар - 2015 прикажи цео оглас
 
Новембар 2015
Медицински ситан инвентар 5 - Новембар - 2015 прикажи цео оглас
 
Октобар 2015
Ауто гуме 20 - Октобар - 2015 прикажи цео оглас
Стоматолошки материјал за 2015. годину, и то: Партија VIII - Ротирајући инструменти 9 - Октобар - 2015 прикажи цео оглас
Ситан инвентар за потребе службе стоматолошке здравствене заштите Дома здравља "Вождовац" 9 - Октобар - 2015 прикажи цео оглас
Радови на замени двокрилних врата – одељење гинекологије, Устаничка 16 7 - Октобар - 2015 прикажи цео оглас
Куповина медицинске опреме: Стоматолошка столица са стоматолошким апаратом – комада 1 2 - Октобар - 2015 прикажи цео оглас
Куповина лож уља за 2015/ 2016. годину 1 - Октобар - 2015 прикажи цео оглас
 
Септембар 2015
Радови на реконструкцији улазног хола и пријемног дела Дома здравља "Вождовац", Устаничка 16 16 - Септембар - 2015 прикажи цео оглас
Радови на замени подних облога 16 - Септембар - 2015 прикажи цео оглас
Услуге мобилне телефоније 2 - Септембар - 2015 прикажи цео оглас
 
Август 2015
Радови на замени улазног портала са уградњом сензорских клизних врата 27 - Август - 2015 прикажи цео оглас
Електро материјал 11 - Август - 2015 прикажи цео оглас
Радови на замени улазног портала са уградњом сензорских клизних врата 6 - Август - 2015 прикажи цео оглас
 
Јули 2015
Прање и пеглање радне одеће 24 - Јули - 2015 прикажи цео оглас
Стоматолошки материјал за 2015. годину, Партија VIII - Ротирајући инструменти 23 - Јули - 2015 прикажи цео оглас
Канцеларијски материјал за 2015. годину, Партијa II - Медицински штампани материјал 15 - Јули - 2015 прикажи цео оглас
Радови на замени улазног портала са уградњом сензорских клизних врата – главни улаз у нову зграду, Устаничка 16 9 - Јули - 2015 прикажи цео оглас
Куповина возила 1 - Јули - 2015 прикажи цео оглас
 
Јуни 2015
Столарски материјал 23 - Јуни - 2015 прикажи цео оглас
Куповина медицинске опреме: Стоматолошка столица са стоматолошким апаратом – комада 1 1 - Јуни - 2015 прикажи цео оглас
Медицинске торбе 1 - Јуни - 2015 прикажи цео оглас
Медицински материјал за 2015. годину, Партија V - Медицинске рукавице 1 - Јуни - 2015 прикажи цео оглас
 
Мај 2015
Телекомуникационо повезивање и одржавање система комуникационих канала, софтвера и протокола за пренос дигиталног сигнала Дома здравља "Вождовац" по стандардима IEEE, IETF и RFC 15 - Мај - 2015 прикажи цео оглас
Рачунарска опрема 15 - Мај - 2015 прикажи цео оглас
 
Април 2015
Преглед, сервисирање, функционално испитивање и набавка, испорука и монтажа опреме за заштиту од пожара 24 - Април - 2015 прикажи цео оглас
Реконструкција степеништа 23 - Април - 2015 прикажи цео оглас
Мобилна телефонија 22 - Април - 2015 прикажи цео оглас
Гориво за потребе службених аутомобила 17 - Април - 2015 прикажи цео оглас
Сервисирање, поправка и баждарење медицинских апарата и ситног инвентара 17 - Април - 2015 прикажи цео оглас
Тонери 17 - Април - 2015 прикажи цео оглас
Одржавање серверске опреме и мрежне инфраструктуре 15 - Април - 2015 прикажи цео оглас
 
Март 2015
Канцеларијски материјал за 2015. годину 24 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Канцеларијски материјал за 2015. годину 24 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Папирна галантерија за одржавање личне хигијене 20 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Прибор за одржавање хигијене 20 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Средства за одржавање хигијене 20 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Материјал за третман инфективног медицинског отпада 19 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Сервисирање и поправка стоматолошких медицинских уређаја и апарата 17 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Медицински материјал за 2015. годину 13 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Лекови за 2015. годину 11 - Март - 2015 прикажи цео оглас
Сервери и серверска опрема 4 - Март - 2015 прикажи цео оглас
 
Фебруар 2015
Сервисирање и поправка са заменом резервних делова рaчунарске опреме 23 - Фебруар - 2015 прикажи цео оглас
Лабораторијски реагенси за 2015. годину, Реагенси и потрошни материјал за Хематолошки анализатор ABX MIKROS CRP 200 произвођача HORIBA ABX SAS 3 - Фебруар - 2015 прикажи цео оглас
Енергенти за резервоаре котларница на чврсто гориво 3 - Фебруар - 2015 прикажи цео оглас
Молерско – зидарски материјал 2 - Фебруар - 2015 прикажи цео оглас
 
Јануар 2015
Лабораторијски реагенси за 2015. годину, Реагенси за крвне слике АBBOTT 30 - Јануар - 2015 прикажи цео оглас
Куповина нове конвексне абдоминалне сонде за ултразвучни апарат SAMSUNG MEDISON SONOACE R5 за потребе Службе здравствене заштите жена 27 - Јануар - 2015 прикажи цео оглас
Стоматолошки материјал за 2015. годину 22 - Јануар - 2015 прикажи цео оглас
Лабораторијски реагенси за 2015. год. и то Реагенси за Cobas c 311 12 - Јануар - 2015 прикажи цео оглас
 
Изаберите годину: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 
 
  / преглед огласа / претрага /