home o nama uprava prava pacijenta javne nabavke finansijski izvestaj kalendar zdravlja kontakt
Ваша страница је   :   Дом здравља Вождовац   ‣   Јавне набавке
 
Виолета Миленковић, службеник за јавне набавке
АДРЕСА: Устаничка 16, 11 000 Beograd
ТЕЛЕФОН: 011/ 30 80 582
Е-ПОШТА: office@dzvozdovac.rs
РАДНО ВРЕМЕ: радним данима (пон-пет) од 7 до 15 часова
 
Преглед огласа:
Децембар 2018
Услуге поправке и одржавања моторних возила Дома здравља ,,Вождовац“, Партија III- Механичке и остале поправке 21 - Децембар - 2018 прикажи цео оглас
„Осигурањe службених возила Дома здравља „Вождовац “ Каско осигурање за 2 службена возила Дома здравља “Вождовац” 21 - Децембар - 2018 прикажи цео оглас
 
Новембар 2018
Сервер за потребе Дома здравља “Вождовац” 30 - Новембар - 2018 прикажи цео оглас
Рачунарска опрема за потребе Дома здравља “Вождовац” 30 - Новембар - 2018 прикажи цео оглас
„Ауто делови за потребе одржавања службених возила Дома здравља „Вождовац“ 30 - Новембар - 2018 прикажи цео оглас
„Услуге мобилне телефоније за потребе Дома здравља Вождовац“ 29 - Новембар - 2018 прикажи цео оглас
„Куповина медицинске опреме: 5 (пет) стационарних ултразвучних апарата за интернистичко радиолошку примену за потребе 5 (пет) Домова здравља, и то: ДЗ „Вождовац“, ДЗ „Сопот“,ДЗ „Др Милутин Ивковић“- Палилула, ДЗ „Гроцка“ и ДЗ „Земун“ 28 - Новембар - 2018 прикажи цео оглас
Куповина лож уља за грејну сезону 2018. год. за потребе Здравствене станице: ,,Кумодраж 1“ Београд, ул. Војводе Степе бр. 571 – 2600 литара 20 - Новембар - 2018 прикажи цео оглас
Куповина два путничка возила за потребе Дома здравља "Вождовац" 9 - Новембар - 2018 прикажи цео оглас
Услуге поправке и одржавања моторних возила Дома здравља ,,Вождовац“ 5 - Новембар - 2018 прикажи цео оглас
 
Октобар 2018
Медицински материјал за 2018. годину 26 - Октобар - 2018 прикажи цео оглас
“Прање и пеглање радне одеће“ 4 - Октобар - 2018 прикажи цео оглас
Куповина стоматолошке опреме 4 - Октобар - 2018 прикажи цео оглас
 
Септембар 2018
Набавка радова „Машински радови на инсталацијама за грејање Дома здравља “Вождовац” 26 - Септембар - 2018 прикажи цео оглас
Куповина медицинског намештаја „Паравани за физикалну медицину са уградњом“ 18 - Септембар - 2018 прикажи цео оглас
„Осигурањe службених возила Дома здравља „Вождовац“, 11 - Септембар - 2018 прикажи цео оглас
 
Август 2018
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ материјал за 2018. Годину, Јавна набавка обликована је по партијама, и то: Партија IV- Материјал за технику протеза и ортодонцију 28 - Август - 2018 прикажи цео оглас
Куповина медицинског намештаја „Паравани за физикалну медицину са уградњом“ 10 - Август - 2018 прикажи цео оглас
“Столарски материјал за потребе Дома здравља “Вождовац” за 2018.годину 10 - Август - 2018 прикажи цео оглас
„Енергенти за резервоаре котларница на чврсто гориво за потребе Дома здравља „Вождовац“ 9 - Август - 2018 прикажи цео оглас
“Прање и пеглање радне одеће“ 8 - Август - 2018 прикажи цео оглас
Куповина лож уља за грејну сезону 2018. год. за потребе Здравствене станице: ,,Кумодраж 1“ Београд, ул. Војводе Степе бр. 571 – 3000 литара 2 - Август - 2018 прикажи цео оглас
 
Јули 2018
“Столарски материјал за потребе Дома здравља “Вождовац” за 2018.годину 27 - Јули - 2018 прикажи цео оглас
 
Јуни 2018
Куповина стоматолошке опреме Безуљни компресор са кутијом- комада 2 15 - Јуни - 2018 прикажи цео оглас
Куповина медицинског намештаја „Паравани за физикалну медицину са уградњом“ 15 - Јуни - 2018 прикажи цео оглас
„Телекомуникационо повезивање и одржавање система комуникационих канала, софтвера и протокола за пренос дигиталног сигнала Дома здравља Вождовац по стандардима IEEE, IETF и RFC“ 13 - Јуни - 2018 прикажи цео оглас
Куповина медицинског намештаја за потребе опремања нове здравствене амбуланте Дома здравља „Вождовац“, Здравствена станица „Кумодраж 1“ 4 - Јуни - 2018 прикажи цео оглас
Куповина медицинске опреме за потребе опремања нове здравствене амбуланте Дома здравља „Вождовац“, Здравствена станица „Кумодраж 1“ 4 - Јуни - 2018 прикажи цео оглас
 
Мај 2018
Одржавање серверске опреме и мрежне инфраструктуре Дома здравља„Вождовац“за 2018 год 30 - Мај - 2018 прикажи цео оглас
Набавка радова на инвестиционом одржавању – Одељења физикалне терапије Дома здравља “Вождовац”, Устаничка 16 29 - Мај - 2018 прикажи цео оглас
Сервисирање и поправка стоматолошких медицинских уређаја и апарата Дома здравља „Вождовац“, 18 - Мај - 2018 прикажи цео оглас
„Преглед, сервисирање, функционално испитивање опреме за заштиту од пожара“ 18 - Мај - 2018 прикажи цео оглас
Материјал за третман инфективног медицинског отпада Дома здравља "Вождовац" за 2018.годину“ 17 - Мај - 2018 прикажи цео оглас
Лабораторијски материјал за 2018. годину 10 - Мај - 2018 прикажи цео оглас
 
Април 2018
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ материјал за 2018. Годину 27 - Април - 2018 прикажи цео оглас
Гориво за потребе службених аутомобила Дома здравља ,,Вождовац“ за 2018. год 26 - Април - 2018 прикажи цео оглас
р.бр. 6/18 добара – “Столарски материјал за потребе Дома здравља “Вождовац” за 2018.годину 18 - Април - 2018 прикажи цео оглас
Куповина фрижидера за чување вакцина 5 - Април - 2018 прикажи цео оглас
 
Март 2018
Лабораторијски реагенси и потрошни материјал за Siemens Healthcare Diagnostics апарат BCS XP Analyzer system за 2018. год 29 - Март - 2018 прикажи цео оглас
Лабораторијски реагенси и потрошни материјал за 2018. год 28 - Март - 2018 прикажи цео оглас
“Столарски материјал за потребе Дома здравља “Вождовац” за 2018.годину 19 - Март - 2018 прикажи цео оглас
Лабораторијски реагенси за 2018. год., и то: Реагенси за Cobas c 311 15 - Март - 2018 прикажи цео оглас
Одржавање штампача и рачунара са испоруком потрошног материјала и резервних делова за потребе Дома здравља „Вождовац“ 14 - Март - 2018 прикажи цео оглас
Лабораторијски реагенси , и то: Реагенси и потрошни материјал за Хематолошки анализатор ABX MIKROS CRP 200 произвођача HORIBA ABX SAS. 1 - Март - 2018 прикажи цео оглас
 
Фебруар 2018
Лабораторијски реагенси за 2018. год., и то: Реагенси за крвне слике АВВОТТ 23 - Фебруар - 2018 прикажи цео оглас
Медицински материјал за 2018. годину 23 - Фебруар - 2018 прикажи цео оглас
„Услуге одржавања Heliant Health здравственог информационог система“ 12 - Фебруар - 2018 прикажи цео оглас
„Осигурање имовине и лица Дома здравља „Вождовац“ 14 - Фебруар - 2018 прикажи цео оглас
Лекови за 2018 год 14 - Фебруар - 2018 прикажи цео оглас
„Сервисирање и поправка медицинских апарата и ситног инвентара и баждарење медицинских апарата и ситног инвентара Дома здравља „Вождовац“ 13 - Фебруар - 2018 прикажи цео оглас
Канцеларијски материјал за 2018 годину 8 - Фебруар - 2018 прикажи цео оглас
„Средства за одржавање хигијене Дома здравља "Вождовац"за 2018.годину“ 2 - Фебруар - 2018 прикажи цео оглас
 
Изаберите годину: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 
 
  / преглед огласа / претрага /